fbpx

Jak přihlásit MŠ do projektu?

Projekt je postavený na dobrovolnosti. Školky se do projektu hlásí na základě vlastního rozhodnutí. Školka musí po přihlášení v projektu aktivně spolupracovat. Jedná se o celoroční projekt.

 

Kvalita projektu je zajištěna spoluprací s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, mezinárodní spoluprací s Norskou univerzitou v Oslo. Pracujeme s platnou legislativou pro školní stravování.

 
 

Projekt se cíleně věnuje třem základním tématům:

 • Zdravá výživa
 • Pitný režim
 • Pohybové aktivity
 

Co to znamená?

Projekt má nadefinované některé klíčové parametry, které se snaží ovlivnit a hodnotí je:

 • Zvýšení spotřeby ryb, ovoce, zeleniny
 • Zavedení obyčejné vody v pitném režimu
 • Omezení sladkostí a pamlsků ve školce
 • Aktivní zájem o pohybové aktivity

Toto hodnocení vychází z jídelníčků, spotřebního koše, pohovorů a dotazování. Proto je nutná aktivní spolupráce školky a školní jídelny.

 

Aktivity projektu:

 • 3 divadelní představení pro děti
 • 1 přednáška pro rodiče z oblasti zdravé výživy
 • 2 hodnotící zprávy školky z pohledu výživy a pitného režimu, možná doporučení pro zlepšení
 • Pomůcky pro děti do školek věnované zdravé výživě, pití, pohybu
 • Tištěné informace pro rodiče
 • Školení pro pracovníky školních jídelen věnované novým trendům ve vaření
 • Školení pro pedagogické pracovníky

Více informací o průběhu projektu naleznete v Harmonogramu projektu ZDE.

 

Kolik to bude stát?

Veškeré informace o financích si můžete stáhnout kliknutím na odkaz.

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na mail: vyziva-ul@cepoz.cz.

Kapacita pro školní rok je 20 mateřských škol.