fbpx

Pohyb předškolních dětí

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

U dětí je pohyb obzvlášť důležitý.

Je nezbytný pro správný vývoj dítěte. Nesprávně zvolený, nedostatečný pohyb, nebo nadměrné fyzické zatížení dítěte může naopak způsobit velké škody.

  • Pro předškolní děti je pohyb přirozený. Dítě potřebuje cca 6 hodin pohybu denně, z toho naprostou většinu (4,5 hodiny) tvoří spontánní pohybová aktivita.
  • Mnohdy bývá nadměrný pohyb považován za „neklid“ či „nekázeň“. Není vhodné děti v pohybu omezovat nebo je dokonce trestat. Může to vést k negativnímu vztahu dítěte k pohybu.
  • Naopak nucený pohyb, který dítě nebaví, jej může odrazovat od další pohybové aktivity.

Důležité je vybírat vhodné všestranné pohybové aktivity, které dítě baví. Pohyb s radostí je pohyb pro zdraví.

Cepík – cvičení pro zdraví

Odborná fyzioterapeutka Bára Makovská DiS. vytvořila brožuru s cviky pro děti předškolního věku. Cvičení je zaměřené na nejzákladnější problémy, které se vyskytují u dětí předškolního věku, tedy oslabené horní končetiny, šikmá pánev a minimální aktivita chodidel.

„Nejvíce ovlivníme náš pohybový systém do cca desátého/jedenáctého roku života (do dokončení výměny mléčných zubů). Pak už různé svalové nerovnováhy ovlivňují skelet a mění stavbu celého těla. Záleží hlavně na blízkém okolí dítěte, jak dokáže děti motivovat ke cvičení/hraní, a tím ovlivnit jejich psychomotorický vývoj.“

Téměř všechny cviky lze provádět se speciálními míči. U tohoto druhu míče je prokázáno, že propracovává klouby, vazy, svaly a dochází zde ke vzniku nových nervových impulsů a podporují optimální motoriku dítěte.

Speciální měkké míče ke cvičení

(lze vyhledat a zakoupit na internetu)