Harmonogram projektu

Projekt Cepík trvá vždy celý školní rok od září do června.

Mateřská škola, která se účastní projektu daný školní rok, se nemůže účastnit hned následující školní rok, ale až ten přespříští.

1. divadelní představení

Téma Zdravá výživa

Název a hlavní motto představení: „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme.“

Cílem tohoto dílu není dětem říkat, co je zdravé a nezdravé. Pomocí příběhu s nezbedným klukem v jejich věku děti pochopí, že je velmi důležité nové potraviny a pokrmy alespoň ochutnat. To, co děti dostanou na talíř, už záleží zejména na rodičích a mateřských školách.

 

Abychom pomohli jak dětem, tak i pracovníkům v mateřských školách a rodičům, připravili jsme několik materiálů, které děti obdrží na konci 1. divadelního představení.

Jedná se o:

 • Maňáska Cepíka – Důležitý zejména u obědů a svačinek. Cepík dohlíží na děti, jak alespoň trošku ochutnají, pokud jídlo odmítají.
 • Deskovou hru Cepíkova dobrodružství – Hra je pro 4 hráče od 3 let a obsahuje 4 hry na téma Jídlo jako duha, Pitný režim, Pohyb a Logopedickou hru. Hravým způsobem se děti opět učí zdravému životnímu stylu.
 • Kuchařku „Teď vařím já!“ pro děti od 3 let – 10 jednoduchých kreslených receptů v omyvatelné kuchařce, které zvládnou „uvařit“ i ti nejmenší
 • Pracovní listy pro každé dítě
 • Cepíkoviny 1 – materiály pro rodiče o zdravé stravě

Ukázka z 1. dílu o jídle:

Poradna pro výživu pro rodiče

formou volné diskuze

Přestože se mateřská škola může sebevíc snažit zlepšit dětem stravování, základ vždy stojí na rodičích nebo osobách, které mají dítě v péči. Snažíme se proto formou přednášky rodičům předat informace o správných návycích, které vedou ke zdravému životnímu stylu.

Odpovídáme na dotazy rodičů a snažíme se vyvrátit mýty o potravinách, které neustále kolují v široké veřejnosti. Stavíme se za pravidelnou a pestrou stravu s dostatkem pohybu s přiměřenými prohřešky.

Strava dítěte v předškolním věku se však liší od stravy dospělých, seniorů, ale i kojenců a batolat. Důležité tedy je snažit se dětem nepodávat potraviny, které v určitých případech mohou být pro dítě i nebezpečné.

Přednáška je přímo v mateřské škole v odpoledních hodinách. K ochutnávce doporučujeme, aby mateřská škola připravila alespoň 1 pomazánku, aby rodiče měli možnost ochutnat „jak jejich školka vaří“. Není to však nutnou podmínkou. Na přednášce by měla být přítomna i vedoucí stravování příslušné školky pro případné dotazy rodičů.

Protože rodiče ani často netuší, že mají mateřské školy určité legislativní povinnosti (Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1. 2. 2015)), kontroly hygieny a školní inspekce, dodržování finančního rozpočtu apod., připravili jsme pro rodiče samostatnou sekci na webu Cepík věnovanou nejen výživě a pohybu předškolních dětí, ale i tomu, jak to v mateřských školách chodí.

 

Pokud máte jako rodič jakýkoliv dotaz týkající se stravování předškolních dětí, neváhejte nás kontaktovat.

Analýza výživy a pitného režimu

v mateřských školách

Na základě dodaných materiálů (měsíční jídelníčky, spotřební koš za daný měsíc, úvodní výživový dotazník) tvoříme mateřské škole úvodní výživovou zprávu na základě platné legislativy (Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1. 2. 2015)) a Nutričního doporučení od Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2015.

Snažíme se mateřským školám pomoci napravit nedostatky ve stravování, pomoci jim, když děti pokrm odmítají a nabídnout konkrétní tip. Naše výživové zprávy neslouží jako nařízení, ale pouze jako doporučení. Jsme však rádi, když mateřským školám pomohou a budou se alespoň některými radami řídit.

Na těchto webových stránkách některá z našich doporučení naleznete v sekci Rady pro mateřské školy.

Pokud máte jako mateřská škola jakýkoliv dotaz týkající se stravování předškolních dětí, neváhejte nás kontaktovat .

Školení pedagogických pracovníků

Pro pedagogy máme vždy připravenou přednášku na téma Výživa dětí a bezpečnost potravin včetně psychologie. Paní učitelky a paní ředitelky se u nás dozví základy správného stravování předškolních dětí i to, jak případně reagovat na chování dětí v souvislosti se stravováním. Součástí přednášky je i vývojová psychologie, která úzce souvisí se stravou.

Pro pedagogy je připravena složka s validovanými materiály z oblasti zdravé výživy a bezpečností potravin.

Školení pracovníků mateřských škol ve školním stravování

V období, kdy jsou na školách pololetní prázdniny, což znamená, že v mateřských školách bývá méně dětí, nebo jsou MŠ zcela zavřené, se paní kuchařky společně vydávají na školení kuchařek do společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. do Kralup nad Vltavou.

Začíná se exkurzí do provozu, kde se paní kuchařky podívají a dozví se, jak se zpracovávají výrobky z masa, ryb, ovoce a zeleniny.

Následně se přesouvají do Gastrostudia, kde vyhlášení kuchaři připravují praktické ukázky vaření nových moderních a zdravých receptů pro mateřské školy, které my předem schválíme. Většinou se jedná o komodity, které se v mateřských školách nedaří plnit (ryby, luštěniny, ovoce a zelenina).

Nově je součástí přednáška na téma „Zadávání do spotřebního koše“. Některé informace se dozvíte v sekci Rady pro mateřské školy.

Opět budeme rádi za dotazy jak během školení, tak i mimo něj. Kontaktovat nás můžete ZDE.

2. divadelní představení

Téma Pitný režim

Název a hlavní motto představení: „Vše, co žije, vodu pije.“

Cílem opět není to, aby děti nemohly nikdy pít limonády a džusy. Ve druhém představení je opět hlavním hrdinou Cepík, který potkává zvířátka a rostlinky a sleduje, co se děje, když jim nabídne limonádu nebo džus a naopak, co se stane, když dostanou vodu.

Důležité je děti naučit, že mají pít spíše obyčejnou pitnou kohoutkovou vodu a pouze občas si dopřát mírně slazené nápoje nebo ovocné a zeleninové džusy.

Opět jsou po představení mateřským školám předány materiály týkající se 2. představení.

Jedná se o:

 • Květináč s hlínou a semínkem – Každá třída si společně může vypěstovat svoji rostlinku, starat se o ni, zalévat ji vodou a ve 3. díle se pochlubit, jak se to povedlo.
 • Pexeso pro každé dítě
 • Cepíkoviny 2 – materiály pro rodiče o pitném režimu

Ukázka z 2. dílu o pitném režimu:

3. divadelní představení

Téma Pohyb

Název a hlavní motto představení: „Cirkus Cepík“ – aktivní pohybové dopoledne

Děti si během dopoledne společně s Cepíkem zacvičí za pěkného počasí venku na zahradě, za ošklivého uvnitř v mateřské škole. Naučí se spoustu pohybových her, nebo si osvěží ty, které z mateřské školy již znají.

A jaké materiály děti a mateřská škola obdrží po 3. představení?

Jedná se o:

 • Pohybovou knihu – Inspirace pohybových her pro pedagogy mateřských škol
 • Magnetky pro každé dítě
 • Cepíkoviny 3 – materiály pro rodiče o pohybu

Zhodnocení projektu

 • Závěrečná výživová zpráva
 • Hodnoticí dotazník
 • Certifikát pro mateřskou školu za účast v projektu