fbpx

Projekt Cepík

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

Děti

Pro děti hrajeme 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb. Divadelní představení jsou doplněna interaktivními pomůckami pro děti nebo pro školku (pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).

Rodiče

Pro rodiče je připravena poradna pro výživu formou diskuze z oblasti výživy a informační materiály – “Cepíkoviny”.

Pedagogičtí pracovníci

Pro pedagogické pracovníky pořádáme seminář a předkládáme doporučení z oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Součástí semináře jsou doprovodné validované materiály z oblasti zdravé výživy.

Paní kuchařky

Pro paní kuchařky organizujeme praktické školení, kde se přímo vaří. Ze školení si odnášejí nové moderní receptury.

Pro každou školku připravujeme úvodní a závěrečnou hodnotící zprávu, kde se snažíme upozornit na problémy ve stravování a pomoct, jak tento stav napravit.

Kvalita projektu je zajištěna spoluprací s odbornými společnostmi, univerzitami např. Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, mezinárodní spoluprací s Norskou univerzitou v Oslo, Masarykovou univerzitou Brno apod. Pracujeme s platnou legislativou pro školní stravování, krajské hygienické stanice jsou o projektu informovány a doporučují ho.

Projektu byla udělena záštita Ministra školství, mládeže a tělovýchovy a je certifikován jako MŠMT pod číslem 01/16/1/CE jako program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na spektrum příjmu potravy – zdravá výživa.

V případě zájmu o projekt Cepík ve Vaši MŠ nás kontaktujte.