Pro koho je projekt Cepík určen?

Projekt Cepík je celoroční program určený mateřským školám Ústeckého kraje a dětem předškolního věku. Zabývá se zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte (rodiče, pedagogy, paní kuchařky).

Děti

Pro děti hrajeme 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb. Divadelní představení jsou doplněna interaktivními pomůckami pro děti nebo pro školku (pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).

Rodiče

Pro rodiče je připravena poradna pro výživu formou diskuze z oblasti výživy a informační materiály – “Cepíkoviny”.

Pedagogičtí pracovníci

Pro pedagogické pracovníky pořádáme seminář a předkládáme doporučení z oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Součástí semináře jsou doprovodné validované materiály z oblasti zdravé výživy.

Paní kuchařky

Pro paní kuchařky organizujeme praktické školení, kde se přímo vaří. Ze školení si odnášejí nové moderní receptury.

Pro každou mateřskou školu připravujeme úvodní a závěrečnou hodnotící zprávu, ve které se snažíme upozornit na problémy ve stravování a pomoct tento stav napravit.

Kapacita pro školní rok je 20 mateřských škol.

V případě zájmu nás kontaktujte