Partneři projektu

Projekt Cepík je nezávislý projekt. Zaměřuje se na intervenci předškolních dětí a jejich výchovu ke zdravému životnímu stylu. Neprosazuje zájmy žádné lobby ať už výrobních nebo logistických řetězců. Proto naše podporovatele vybíráme velice pečlivě i za cenu nižších příspěvků, ale bez ztráty nezávislosti.