Projekt Cepík je nezávislý projekt. Zaměřuje se na intervenci předškolních dětí a jejich výchovu ke zdravému životnímu stylu. Neprosazuje zájmy žádné lobby ať už výrobních nebo logistických řetězců. Proto naše podporovatele vybíráme velice pečlivě i za cenu nižších příspěvků, ale bez ztráty nezávislosti.

Město Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Norské fondy

Ministerstvo školství

Informační centrum bezpečnosti potravin

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Poradce ředitelky

Středočeský kraj

Depot

OZP

Regionální televize

logo_TACR_zakl

TAČR