Kodex práv

  • Projekt Cepík je dostupný všem účastníkům bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
  • Projekt Cepík bere v úvahu individualitu jednotlivých účastníků a v rámci svých možností se jim snaží vyhovět.
  • Projekt Cepík nerozlišuje mezi mateřskými školami, co se týče velikosti, počtu dětí, zeměpisné polohy v rámci Ústeckého kraje, zřizovatele MŠ.
  • Účastník je obeznámen s posláním a cíli projektu Cepík.
  • Účastník má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděna s porozuměním).
  • Účastník má právo spolupodílet se na projektu Cepík a jeho podněty jsou cennými informacemi pro další vývoj projektu.
  • Účastník má právo na podání stížnosti, k čemu může využít jakýkoliv kontakt na poskytovatele z cepik.cz nebo z informačních materiálů.