Financování projektu Cepík

Projekt Cepík je realizován neziskovou organizací Centrum podpory zdraví, z. ú. Jelikož prostředky získané formou dotací a grantů nepostačují na pokrytí všech výdajů projektu, je nutná finanční spoluúčast od zapojených mateřských škol a rodičů.

Finanční spoluúčast mateřských škol:

Jednorázový poplatek mateřských škol:  3 000 Kč /rok

Tento jednorázový poplatek slouží ke spolufinancování všech aktivit projektu, které jsou pak poskytovány mateřské škole bezplatně (vyjma divadelních představení).

Aktivity projektu:

 • Beseda na téma dětské výživy pro rodiče přímo v mateřské škole, materiály o výživě pro rodiče
 • Školení pedagogů nutričním terapeutem na téma „Výživa dětí“

(potvrzení o účasti v podobě získání certifikátu o absolvování školení)

 • Praktické školení kuchařek zaměřené na nové trendy v gastronomii a zbožíznalství

(workshop pod vedením zkušených šéfkuchařů, získání nových receptů + potvrzení o účasti v podobě získání certifikátu o absolvování školení)

 • Zhodnocení výživy v mateřské škole specialistou na výživu včetně doporučení a příkladů dobré praxe (úvodní a závěrečná výživová zpráva)
 • Možnost konzultovat výživu se specialistou na výživu v průběhu celého školního roku
 • Interaktivní pomůcky pro děti a pedagogy poskytované mateřské škole nebo dětem
  • pracovní listy Cepík/ dítě
  • pexeso Cepík/ dítě
  • magnetka Cepík na lednici/ dítě
  • maňásek Cepík/ třída MŠ
  • květináč se semínkem/ třída MŠ
  • kniha pohybu/ třída MŠ
  • desková hra Cepík/ třída MŠ
  • Cepíkova kuchařka pro děti/ třída MŠ
 • Informační materiály na téma dětská výživa pro mateřskou školu
 • Letáky, plakáty, certifikáty a další pomocné materiály v souvislosti s projektem Cepík

Finanční spoluúčast rodičů:

1 divadelní představení pro děti 50 Kč /1 dítě

V průběhu školního roku pro děti připravujeme 3 divadelní představení. Celková částka za divadelní představení tak činí 150 Kč (3 x 50 Kč). Tuto částku zpravidla hradí rodiče zúčastněných dětí. Není to však podmínkou projektu. Pokud mateřská škola zvolí jiný model financování divadel, je to plně v její kompetenci.

 

Celkové skutečné náklady na projekt Cepík pro 1 mateřskou školu jsou 80 000 Kč na školní rok. Díky podpoře z různých grantů a dotací jsme schopni uhradit velkou část těchto nákladů. Za to chceme našim partnerům moc poděkovat. Podporují zdravou výživu našich dětí.

Naši partneři