Výživové chování předškolních dětí

V předškolním věku, tedy od 3 do 6 let, děti začínají objevovat svět a jídlo pro ně přestává být prioritou. Dítě si často vybírá pouze to, co mu chutná a zkouší, co rodiče vydrží. Snaží se prosadit. Mnohdy proto dochází k ústupkům rodičů, tento krok však obvykle nevede ke zdárnému konci.

Celkově jakékoliv dohady, „přetahování se“ o jídlo, hry s jídlem nebo slibování odměn za snězenou porci nemají šanci uspět. Rovněž nucení dítěte do jídla vede spíš k tomu, že si dítě vytvoří negativní vzpomínky a jídlo už nebude nikdy jíst.

Je potřeba si uvědomit, že malé děti vnímají jídlo všemi smysly – kromě chuti a vůně i teplotu, barvu a konzistenci. I když dětem nabídneme jídlo, které je skutečně hodnotné, ale nelíbí se jim barva, nebo je na ně příliš teplé, můžeme se setkat s neúspěchem. Je potřeba vypozorovat proč dítě jídlo odmítá.

Obecně platí, že by se role jídla neměla přeceňovat. Nechte dítě v klidu a v příjemném prostředí jídlo sníst. Na jídlo ponechte dítěti přiměřenou dobu (cca 20 minut). Pokud dítě nechce jíst podávaný pokrm, jídlo mu nenuťte, ani nenabízejte jiné varianty. Dítě nepřemlouvejte ani s ním nesoutěžte, kdo jídlo dřív sní. Když nechce jíst, talíř bez komentáře odneste. Nesnězené jídlo si nezasluhuje výčitky, stejně jako snězené jídlo nezasluhuje přílišnou pochvalu nebo odměnu.

Nucení do jídla může v pozdějším věku vyvolat nechuť k určitým druhům jídel, naopak soutěžení a hraní s jídlem zaměňuje funkci jídla za hru.

Praktikujte tzv. babičkovský přístup: „Nechceš, nechej tak.“ Bylo prokázáno, že předškolní děti mají rozdílný příjem jídla během dne, ale celkový příjem za den je velice stálý.

 

Co dále doporučujeme?

 • Podávejte dětem rozmanitá jídla s různou chutí, vůní, konzistencí, teplotou.
 • Některé děti nemají rádi jídla smíchaná dohromady, proto je podávejte zvlášť. Například nakrájenou zeleninu pouze položenou na talíř děti přijmou lépe než míchaný zeleninový salát.
 • Dítě si nejsnáze oblíbí ty potraviny, které si spojuje s příjemnými pocity.
 • Pokud dítěti zavádíte novou potravinu, podávejte ji znovu (10-12 krát) s časovým odstupem, přestože ji poprvé nepřijalo. Podle psychologů se s novým pokrmem dítě musí postupně seznámit, než ho přijme.
 • Nové jídlo nenabízejte při velké únavě či nemoci dítěte.
 • Žádné dítě nemůže být k jídlu donuceno! Přísná pravidla, ani ústupky situaci neřeší.
 • Děti by neměly být nikdy odměňovány za to, že opravdu zkonzumovaly to, co jim bylo předloženo!
 • Nemá smysl zdůrazňovat příznivý zdravotní účinek u potravin – dítě to plně nechápe, spíše to spojovat se slovy silný, zdravý, velký.
 • Efekt sociální nápodoby – děti přebírají preference svých rodičů, pedagogů, ale i kamarádů. Dejte si proto pozor na nevhodné komentáře.
 • Jezte společně s dítětem u stolu na vhodné židli pro dítě tak, aby dosáhlo na stůl a neklátilo nohama.
 • Jídlo nemá být podáváno současně se sledováním televize, nebo při jiných aktivitách.
 • Jídlo by mělo být společenskou událostí rodiny, oddělenou od stresu a každodenních starostí.
 • Hodinu a půl před jídlem by dítě nemělo nic jíst, ½ hodiny ani pít.
 • Pokud má dítě malou chuť k jídlu, dejte mu velmi malou porci. Navrhněte mu, aby alespoň ochutnalo.
 • Nezabývejte se tím, co dítěti zůstalo na talíři.
 • Nikdy dítě do jídla nenuťte, ani rádoby zábavným způsobem (šašky, pohádky o autíčkách, která jedou zaparkovat do garáže).
 • Pokud to je potřeba, dejte dítěti jídlo a nevšímejte si ho. Chovejte se, jako kdyby vás otázka jeho stravování už nezajímala.
 • Kašovitá strava ani krmení problém neřeší.

 

Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím k seznámení dítěte se zásadami zdravé výživy. V tomto věku je ještě možné dítě velice dobře ovlivnit.