Mateřské školy

Spotřební koš

Složení stravy v mateřských školách se řídí, mimo jiné tzv. spotřebním košem, který je uveden ve Vyhlášce 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1. 2. 2015). Legislativně je stanoveno deset skupin potravin (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, tuky, cukry, brambory, luštěniny atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Obvykle se spotřební koš mateřských škol uvádí za měsíc, ale vychází právě z denních dávek. Jeho dodržování zajišťuje přísun potřebných živin. K jednotlivým komoditám přikládáme konkrétní doporučení a rady a tipy, jak splňovat legislativní i výživové požadavky.

Nutriční doporučení MZ

V září roku 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dokument s názvem Nutriční doporučení (ND). ND je souborem doporučení, která mají vést školní jídelny k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Při hodnocení jídelníčku v projektu Cepík je proto použito i toto doporučení, pro lepší přehled o možných změnách v jídelníčku vzhledem k poslední legislativě.

Výživové chování předškolních dětí

V předškolním věku, tedy od 3 do 6 let, děti začínají objevovat svět a jídlo pro ně přestává být prioritou. Dítě si často vybírá pouze to, co mu chutná a zkouší, co rodiče vydrží. Snaží se prosadit. Mnohdy proto dochází k ústupkům rodičů, tento krok však obvykle nevede ke zdárnému konci.

Tipy, jak upravit jídelní lístek

Jak lze upravit jídelní lístek tak, aby byla dodržena nutriční doporučení MZ naleznete v této sekci.