Spolupracujeme s

Protože se projekt Cepík prolíná do několika dalších oblastí – výživa, pohyb, pedagogika, psychologie a další, a protože víme, že „Nikdo neví všechno“, spolupracujeme v rámci projektu s dalšími organizacemi. Vzájemná aktivní spolupráce tak pomáhá k zajištění vysoké kvality a odbornosti projektu.

 

Informační centrum bezpečnosti potravin

 

Regionální televize.cz Ústí nad Labem

 

DEPOT

Poradce ředitelky

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

UJEP Ústí nad Labem

 

Univerzita Oslo

 

Univerzita Porto

 

 

Masarykova univerzita v Brně

 

Odborné společnosti

Centrum podpory zdraví, z. ú. vychází z vědeckých a odborných zdrojů. Snaží se tak zabránit šíření polopravd a nepodložených informací. Za tímto účelem čerpá informace zejména z následujících odborných zdrojů:

Společnost pro výživu http://www.vyzivaspol.cz/

Fórum zdravé výživy http://www.fzv.cz

Výživa dětí http://www.vyzivadeti.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem http://www.zuusti.cz/

Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz

Informační centrum bezpečnosti potravin http://www.bezpecnostpotravin.cz

Česká asociace sester http://www.cnna.cz/

Sekce výživy a nutriční péče http://www.sekce-vnp.cz/

Česká společnost pro aterosklerózu http://www.athero.cz/

Česká obezitologická společnost http://www.obesitas.cz

Česká diabetologická společnost ČLS JEP http://www.diab.cz

Diabetická asociace http://www.diabetickaasociace.cz

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP http://www.endokrinologie.cz

Český institut metabolického syndromu http://www.cims-ops.cz

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně http://www.cls.cz

Světová zdravotnická organizace http://www.who.cz