Průběh a výsledky projektu

Sledované parametry projektu Cepík

Měřitelný ukazatel dopadu projektu na cílovou skupinu

Kvantifikace a ukazatele

Stručný popis dopadu ukazatele na cílovou skupinu

Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny

Množství dle spotřebního koše

Cepík má za úkol naučit a ukázat dětem, že ovoce a zelenina jsou nezbytné potraviny. Děti však často ovoce a zeleninu odmítají a proto bude Cepík v prvním díle ovoce a zeleninu přímo nabízet.

Zvýšená konzumace ryb

Množství dle spotřebního koše

V rodinách a hlavně u dětí je nízká spotřeba ryb. To se velice negativně projevuje na zdraví populace. Jedním z úkolů je nabídnout dětem rybu takovou formou, aby se tuto potravní skupinu postupně naučili jíst. Tento ukazatel proto bude hodně souviset s jídelnami, aby úprava pokrmů pro děti byla lákavá a naučili se ryby pravidelně konzumovat.

Zvýšení konzumace luštěnin

Množství dle spotřebního koše

Obdobně jako s rybami, zaostáváme i v konzumaci luštěnin. Luštěniny jsou často připravovány nezajímavou formou, a proto je děti odmítají jíst. Opět je snaha naučit děti jíst (minimálně ochutnat) i tuto potravní skupinu. Je to opět úkol zejména pro jídelny, aby luštěniny nabízeli i jinou formou než je čočková polévka a hrachová kaše.

Snížená spotřeba cukru v podávaných nápojích

Množství dle spotřebního koše

Ve většině případů děti nejsou zvyklé pít čistou vodu. Pijí slazené limonády, v lepším případě aspoň šťávy. Snahou je postupně snížit sladkost podávaných nápojů ve školkách a edukovat o tom i rodiče a personál. Musí však být zachován dostatečný přísun tekutin.

Zapojení rodičů do projektu

Návštěvnost webu www.cepik.cz

Cílem je podnítit zájem rodičů o zdravý životní styl a to nejenom pro děti, ale pro celou rodinu. Podnícení zájmu bude sledováno statistikami návštěvnosti internetové prezentace.

Zapojení školních jídelen do projektu

Dotazy na webu, spolupráce při změnách.

Dotazy na webu, spolupráce při změnách stravování a ctného režimu, které by měly vést k plnění výše uvedených kritérií

Výstupy projektu Cepík

  • Počet výživových zpráv o stravování a pitném režimu v jednotlivých mateřských školách zapojených do projektu
  • Počet intervenovaných dětí (primární prevence)
  • Počet odehraných představení pro děti
  • Počet distribuovaných materiálů pro rodiče
  • Počet vytvořených druhů interaktivních pomůcek pro děti
  • Počet přednášek pro rodiče
  • Počet proškolených pedagogů
  • Počet proškolených pracovníků školních jídelen