O projektu Cepík

Zaměření projektu

Celý projekt je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. Jedná se o projekt primárn í prevence se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací. Cepík má vlastní logo – registrovanou ochrannou známku, které je používáno na všech materiálech a pomůckách.

 

Cepik_R

Základními pilíři projektu jsou:

  • zdravá výživa
  • pitný režim
  • pohybové aktivity

S dětmi je pracováno formou seriálových divadelních představení a pohybových aktivit s loutkou Cepíkem. V průběhu celého projektu jsou navíc pro děti připraveny pomůcky a materiály opět s tématikou zdravého životního stylu.

Pro pedagogické pracovníky a vedoucí jídelen je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, zdravá, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů, „Cepíkovin“, a odborných přednášek přímo na půdě školek.

Cíle projektu Cepík

Hlavním cílem projektu Cepík je primární prevence se zaměřením na předcházení dětské obezity a s tím souvisejících následných nemocí v dětském věku. Děti ve věku 3 až 7 let budou seznámeny nenásilnou formou se základy zdravého životního stylu a tím budou u nich založeny správné postoje v oblasti stravování a pohybu.

Pro zajištění co nejvyšší efektivity je projekt propojen do celého okolí dítěte s cílem vzdělávat a informovat o základech zdravého životního stylu rodiče, pedagogické pracovníky ve školkách, a pracovníky školních jídelen.