Spolupracující odborné organizace

Protože se projekt Cepík prolíná do několika dalších oblastí – výživa, pohyb, pedagogika, psychologie a další, a protože víme, že „Nikdo neví všechno“, spolupracujeme v rámci projektu s dalšími organizacemi. Vzájemná aktivní spolupráce tak pomáhá k zajištění vysoké kvality a odbornosti projektu. 

Centrum podpory zdraví, o.s., jako realizátor projektu, spolupracuje v rámci projektu Cepík s následujícími organizacemi:

Institute of Basic Medical Science, University of Oslo, Norway

Institute of Basic Medical Science, University of Oslo, Norway, through Professor Nanna Lien at Department of Nutrition

  • Konzult v oblasti teorií a výzkumů z oblasti výživy. Spolupracujeme na hodnocení jednotlivých částí projektu. Partner projektu v rámci Norských fondů v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

ujep

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

  • Tvorba nových a revize stávajících interaktivních pomůcek pro děti mateřských škol v rámci bakalářské práce z pohledu odborníka na primární a preprimární vzdělávání.

zu

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

  • Přednášky pro pedagogické pracovníky mateřských škol se zaměřením na výživu předškolních dětí.
  • Spolupráce při zpracování projektových žádostí.

rt

Regionální televize.cz Ústí nad Labem

  • Mediální partner projektu