Kdo jsme

Projekt Cepík realizuje nezisková organizace Centrum podpory zdraví, o.s. se sídlem v Ústí nad Labem. V současnosti působíme v Ústeckém, Pardubickém a nově také v Královéhradeckém kraji. Jedná se o autorský projekt, jehož tvůrcem Ing. Lenka Plzáková.

Centrum podpory zdraví o.s.

Zaměřuje svoji činnost na prosazování zdravého životního stylu v nejširších vrstvách obyvatel. Základ naší práce tvoří 3 základní pilíře, které se vzájemně prolínají:

  • Výživa
  • Pohyb
  • Prevence, intervence

Výživa

 • Posouzení stravování ve školních a předškolních zařízení v souladu s platnou legislativou, vypracování výživové zprávy
 • Individuální výživové poradenství pro děti
 • Skupinové a individuální výživové poradenství široké veřejnosti pro zdravé ale i kompenzované nemocné klienty (Diabetes II.typu, Dna, Hypertenze, poruchy štítné žlázy, ateroskleróza, vysoká hladina cholesterolu)
 • Přednášky a diskuze z oblasti výživy

Pohyb

Cvičíme na vlastním cvičebním sále pod vedením fyzioterapeutek, ergoterapeutek nebo akreditovaných cvičitelek.

   • Cvičení pro seniory
   • Cvičení mentálně postižených
   • Pohybové aktivity předškolních dětí Cvičíme s Cepíkem
   • Cvičení pro veřejnost

Prevence, intervence

   • Program školské primární prevence  “Cepík”
   • Sekundární školská prevence 1. stupně základních škol – projektové dny v rámci doprovodných opatření projektu “Ovoce a zelenina do škol SZIF”

 

Projekt zabezpečujeme v následujícím personálním složení: