Jak můžete podpořit Cepíka?

Kolik to celé bude stát?

Divadelní představení pro děti - 40 Kč/1 dítě

V průběhu roku budou odehrány 3 divadelní představení, takže celkově 120Kč/rok a dítě. Tuto částku obvykle hradí rodiče dětí.

Přednáška pro rodiče - Zdarma

Přednáška je přímo ve školce v odpoledních hodinách. K ochutnávce doporučujeme, aby školka připravila alespoň 1 pomazánku, aby rodiče měli možnost ochutnat „jak jejich školka vaří“. Není to však nutnou podmínkou. Na přednášce by měla být přítomna i vedoucí stravování příslušné školky pro případné dotazy rodičů.

Komplexní zhodnocení výživy ve školce, doporučení ke zlepšení, školení pro pracovníky školních jídelen, pomůcky pro mateřskou školku - 5000 Kč/ rok

Pro Ústecké školky díky podpoře fondu Ústeckého kraje cena pouze - 3000 Kč.

Pro Pardubické školky díky podpoře fondu Pardubického kraje cena pouze - 3000 Kč.

Tato částka zahrnuje kompletní servis pro školku od analýzy stavu, sepsání zprávy, doporučení, celodenní školení, materiály pro děti v mateřské škole, materiály pro rodiče. Ze zkušenosti víme, že tato položka bývá největším problémem pro školky. Jsme otevřeni jakémukoliv jednání ať už ze strany příslušné územní samosprávy, zřizovatele nebo komerčního partnera, aby školka tyto peníze získala.

Podpora projektu

Projekt je pod odbornou záštitou předních odborníků z oblasti výživy – Prof. Dostálové, a Doc. Pánka.

Současně je realizován za podpory zúčastněných měst. Mediální podpora je zajištěna ze strany Českého rozhlasu Sever a regionálních deníků. O projektu jsme také informovali v pořadu Sama doma v České televizi. Ukázky z pořadů je možné shlédnout na těchto stránkách, kde také naleznete fotografie z jednotlivých divadelních představení.

Financování projektu

Projekt Cepík je realizován neziskovou organizací Centrum podpory zdraví, o.s. Jako nezisková organizace se snažíme získávat finanční zdroje ať už z různých grantů, nadací nebo partnerství.

 V současné době projekt Cepík podporují:

  • Ústecký kraj
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Město Ústí nad Labem
  • Projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21
  • Projekt Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21
  • Město Dubí
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

 

Kromě uvedených partnerů nesmíme zapomenout ani na podporu rodičů dětí a mateřských škol, které jsou do projektu zapojeni. Ve školním roce 2013/2014 se jedná o 50 mateřských škol z Ústeckého kraje tj. cca 3500 dětí, potažmo rodičů dětí.Neustále hledáme další zdroje financování a spolupráce i mezi komerčními partnery.Partnery projektu však vybíráme velice pečlivě, aby byla zajištěna nestrannost projektu.

Nefungujeme jako prodejci.

V případě, že Vás projekt zaujal a chtěly byste ho podpořit, prosíme, kontaktujte nás. Ing. Lenka Plzáková, e-mail: info@cepoz.cz; tel. 775 373 929

Číslo transparentního účtu: 7108106001/5500 Variabilní symbol pro Cepíka: 1111