Harmonogram projektu

Projekt Cepík je celoroční projekt, který je zaměřený na předškolní děti a celé jejich okolí (rodiče, pedagogové z mateřských škol, zaměstnanci ve školních jídelnách). Jednotlivé fáze projektu jsou následující:

 

Zahájení projektu

  1. divadelní představení – Zdravá výživa

Přednáška pro rodiče

Analýza výživy a pitného režimu – spotřební koš, jídelníčky, úvodní zpráva

Školení pedagogických pracovníků

  1. divadelní představení – Pitný režim

Školení kuchařek

  1. divadelní představení – Pohybové aktivity

Zhodnocení projektu – spotřební koš, jídelníček, závěrečná zpráva, certifikát

 

Základními políři divadelních představení pro děti jsou:

  • Zdravá výživa – motto: „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme.“
  • Pitný režim – motto:„ Vše co žije, vodu pije.“
  • Pohybové aktivity – s názvem „Cirkus Cepík“ – aktivní pohybové dopoledne

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů.

Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin.

Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů „Cepíkoviny“ a přednáškou přímo na půdě školky.